FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

विवाह दर्ता

बिबाह दर्ता गराउनको लागि दुलाहा दुलही दुवै उपस्थित भई तोकिएको फारम भरि दर्ता गराउनु पर्छ |  

जन्म दर्ता

तपाईको परिवारमा जन्म  हुँदा ३५ दिने भित्र परिवारको मुख्य व्यक्तिले जन्म दर्ता गराउनु पर्छ |

Pages