FAQs Complain Problems

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक संख्या १७ का निर्णयहरु मिति २०८०।०३।३०

७९-८० 07/25/2023 - 11:45 PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या १७ मिति २०८०।०३।३०.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या १६ मिति २०८०।०३।१० गते

७९-८० 07/25/2023 - 11:44 PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या १६ मिति २०८०।०३।१०.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या १५ का निर्णयहरु मिति २०८०।०३।०७

७९-८० 06/27/2023 - 12:59 PDF icon कार्यपालिका बैठक १५ मिति २०८०।०३।०७.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या १४ का निर्णयहरु मिति २०८०।०१।३१

७९-८० 05/17/2023 - 16:40 PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या १४ मिति २०८०।०१।३१ गते.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या १३ का निर्णयहरु मिति २०७९।१२।२८

७९-८० 04/12/2023 - 08:33 PDF icon कार्यपालिका बैठक १३ मिति २०७९।१२।२८.pdf

कार्यपालिका निर्णय बैठक संख्या १२ मिति २०७९/१२/०४

७९-८० 03/19/2023 - 08:02 PDF icon CamScanner 03-18-2023 15.12.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या ११ का निर्णयहरु

७९-८० 02/23/2023 - 10:00 PDF icon कार्यपालिका बैठक ११ मिति २०७९।१०।२८.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या १० का निर्णयहरु

७९-८० 02/23/2023 - 09:59 PDF icon कार्यपालिका बैठक १० मिति २०७९।०९।२२.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या ९ का निर्णयहरु

७९-८० 11/24/2022 - 08:57 PDF icon कार्यपालिका बैठक ९ original मिति २०७९।०८।०७.pdf

कार्यपालिका बैठक संख्या ८ का निर्णयहरु

७९-८० 09/10/2022 - 20:10 PDF icon कार्यपालिका बैठक संख्या ८ मिति २०७९।०५।२४ गते.pdf

Pages