FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्ग भएकाहरूले दिने निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 11/18/2019 - 13:21 PDF icon nibedan.pdf
बैदेशिक रोजगार बाेर्डबाट अार्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहबाट दिइने निवेदनको ढाँचा । ७६/७७ 11/06/2019 - 18:21 PDF icon 5dc0030b56a5c_स्थानीय तह मार्फत दिइने निवेदन.pdf
मेलमिलापकर्तामा सूचीकृत हुन पाउँ भन्ने बारे ७५/७६ 11/27/2018 - 09:27 PDF icon मेलमिलापकर्तामा सूचीकृत हुन पाउँ.pdf
नक्कल पाउँ भन्ने बारे ७५/७६ 11/27/2018 - 09:26 PDF icon नक्कल पाउँ भन्ने बारे.pdf
भरिभरार्इ पाउँ भन्ने बारे ७५/७६ 11/27/2018 - 09:26 PDF icon भरिभरार्इ पाउँ भन्ने बारे.pdf
चलन चलाइ पाउँ भन्ने बारे ७५/७६ 11/27/2018 - 09:25 PDF icon चलन चलाइ पाउँ भन्ने बारे.pdf
सम्बन्ध विच्छेद निवेदनकाे ढाँचा ७५/७६ 11/27/2018 - 09:24 PDF icon सम्बन्ध विच्छेद.pdf
पशु राेग सर्वेक्षण फाराम ७५/७६ 11/16/2018 - 10:21 PDF icon 1227966613.pdf, PDF icon 8981498839.pdf, PDF icon 9360085839.pdf
कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा गरिने बढुवा फारम ७५/७६ 09/16/2018 - 09:14 PDF icon promotion.pdf
सरूवा फारम ७५/७६ 09/16/2018 - 09:11 उपलब्ध छैन

Pages