FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

डिलासैनी गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम २०८०।०८१

८०/८१ 07/05/2023 - 15:17 PDF icon बजेट बक्तव्य २०८०।०८१.pdf

डिलासैनी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०८०।०८१

८०/८१ 06/26/2023 - 23:56 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०८०।०८१.pdf

आ व २०८०।०८१ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 05/22/2023 - 15:26

संचित कोषबाट बिनियोजन हुने अनुमानको खर्च शिर्षकगत र श्रोतगत बिबरण(रातो किताब)

७९-८० 02/23/2023 - 10:13 PDF icon रातो किताब.pdf

डिलासैनी गाउँपालिकाको कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन २०७९।०८०

७९-८० 02/23/2023 - 10:10 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिकाको कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन २०७९।०८०.pdf

डिलासैनी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९

७८/७९ 07/02/2022 - 09:28 PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९.pdf

डिलासैनी गाउँपालिकाको बजेट बक्तव्य २०७९।०८०

७८/७९ 07/02/2022 - 09:27 PDF icon बजेट बक्तव्य २०७९।०८०.pdf

डिलासैनी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९

७८/७९ 07/02/2022 - 09:26 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम !!!

७८/७९ 06/25/2022 - 15:08 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७९।०८०.pdf

डिलासैनी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८

७९-८० 12/29/2021 - 09:57 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf

Pages