FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
डिलासैनी गाउँपालिकाको टोल विकास सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 07/25/2023 - 11:50 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिकाको टोल विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
डिलासैनी गाउँपालिका स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 07/25/2023 - 11:48 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिका स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको तालिम व्यवस्थापन तगा संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/21/2023 - 15:36 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिका तालिम व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति २०७९ ७८/७९ 07/11/2022 - 13:42 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिकाको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति २०७९.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना ७९-८० 09/07/2021 - 08:51 PDF icon डीलासैनी गाउँपालिका राजस्व सुधार कार्ययोजना .pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण नियमावली (दोस्रो संशोधन), २०७७ ७७/७८ 08/31/2020 - 12:57 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण नियमावली (दोस्रो संशोधन), २०७७.pdf
डिलासैनी गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 08/31/2020 - 12:43 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf
विपन्न नागरिक उपचार खर्च कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/05/2019 - 06:06 PDF icon Bipanna Nagarik Aushadi Upachar Nirdesioka, 2075-new.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको "घ" वर्गको निमार्ण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:18 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको विपद् कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:13 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि_ २०७५ (नमूना) latest.pdf

Pages