FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
डिलासैनी गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना ७७/७८ 09/07/2021 - 08:51
डिलासैनी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण नियमावली (दोस्रो संशोधन), २०७७ ७७/७८ 08/31/2020 - 12:57 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण नियमावली (दोस्रो संशोधन), २०७७.pdf
डिलासैनी गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 08/31/2020 - 12:43 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf
विपन्न नागरिक उपचार खर्च कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/05/2019 - 06:06 PDF icon Bipanna Nagarik Aushadi Upachar Nirdesioka, 2075-new.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको "घ" वर्गको निमार्ण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:18 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको विपद् कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:13 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि_ २०७५ (नमूना) latest.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:07 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना correction.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण नियमावली(पहिलो संशाेधन), २०७६ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:02 PDF icon आर्थिक सहायता पहिलो संशोधन नियमावली, २०७६.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण नियमावली, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:00 PDF icon आर्थिक सहायता वितरण नियमावली, २०७५ - for merge.pdf
डिलासैनी गाउँपालिका जलश्राेत नियमावली, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 16:55 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिका जलश्रोत नियमावली, २०७५.pdf

Pages