FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
डिलासैनी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:07 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना correction.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण नियमावली(पहिलो संशाेधन), २०७६ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:02 PDF icon आर्थिक सहायता पहिलो संशोधन नियमावली, २०७६.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण नियमावली, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:00 PDF icon आर्थिक सहायता वितरण नियमावली, २०७५ - for merge.pdf
डिलासैनी गाउँपालिका जलश्राेत नियमावली, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 16:55 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिका जलश्रोत नियमावली, २०७५.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाकाे विद्यालय अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/23/2018 - 18:55 PDF icon विद्यालय अनुदान कार्यविधि.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाका अध्यक्षकाे यातायात सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ ७५/७६ 11/30/2018 - 17:46 PDF icon गाउँपालिका अध्यक्षको यातायात सुविधा मापदण्ड, २०७५.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाकाे सहकारी एेन, २०७५ ७५/७६ 11/30/2018 - 17:43 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाकाे कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एेन, २०७५ ७५/७६ 11/30/2018 - 17:42 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिकाको कृषि व्यवशाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५.pdf
डिलासैनी गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) एेन, २०७५ ७५/७६ 11/30/2018 - 17:38 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यबिेधि) ऐन, २०७५.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाकाे गाउँ विपद् जाेखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एेन, २०७५ ७५/७६ 11/30/2018 - 17:33 PDF icon गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf

Pages