FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

डिलासैनी गाउँपालिका उद्धम विकास र रणनीतिक याेजना

७५/७६ 05/14/2019 - 20:33 PDF icon EDP_SP-2075_Dillshani-Baitadi_Final for Print.pdf

डिलासैनी गाउँपालिका, ७ नं. वडामा लागू हुने याेजना तथा कार्यक्रमहरू

७५/७६ 12/25/2018 - 09:08 PDF icon 7.pdf

डिलासैनी गाउँपालिका, ६ नं. वडामा लागू हुने याेजना तथा कार्यक्रमहरू

७५/७६ 12/25/2018 - 09:08 PDF icon 6.pdf

डिलासैनी गाउँपालिका, ५ नं. वडामा लागू हुने याेजना तथा कार्यक्रमहरू

७५/७६ 12/25/2018 - 09:06 PDF icon 5.pdf

डिलासैनी गाउँपालिका, ४ नं. वडामा लागू हुने याेजना तथा कार्यक्रमहरू

७५/७६ 12/25/2018 - 09:05 PDF icon 4.pdf

डिलासैनी गाउँपालिका, ३ नं. वडामा लागू हुने याेजना तथा कार्यक्रमहरू

७५/७६ 12/25/2018 - 09:03 PDF icon 3.pdf

डिलासैनी गाउँपालिका, २ नं. वडामा लागू हुने याेजना तथा कार्यक्रमहरू

७५/७६ 12/25/2018 - 09:01 PDF icon 2.pdf

डिलासैनी गाउँपालिका, १ नं. वडामा लागू हुने याेजना तथा कार्यक्रमहरू

७५/७६ 12/25/2018 - 08:48 PDF icon 1.pdf