FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

मृत्यु दर्ता

तपाईको घर कसैको मृत्यु भएमा निकटम घरमुलीबाट सो घटना भएको ३५ दिन भित्र दर्ता गराउनु पर्छ |

सम्बन्ध विच्छेद

तपाईले आफ्नो सम्बन्ध बिच्छेद भएमा आफ्नो  वडा कार्यालमा दर्ता गर्नु पर्छ | 

अपांग सिफारिस

नेपाल सरकार समाज कल्याण परिषदबाट जारी भएको परिचयपत्रको फोटोकपी सहित निवेदन पेश गर्नु पर्ने |

Pages