FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

उपभोत्ता समितिले भुत्तानी माग गर्न आउदा आवश्क पर्ने कागजातकाे विवरण

१.उपभोक्ता समिती गठन र गठन को निर्णय

२.सम्झौता पत्र

३.लागत स्टीमेट

४.कार्यादेश

५.प्राविधिक मुल्यांकन

६.कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
७.योजनाको नापी किताब MB

८.योजना को फोटोहरु

९.खर्च प्रमाणित गर्ने कागज

१०.आय ब्यय विवरण

आ.व. २०८०।०८१ का लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतको कर तथा शुल्क संकलनको ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाव पत्र आवह्वान गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

नियुक्ती बुझिलिने बारे ।

Pages