FAQs Complain Problems

करार सम्झौता थप नगर्ने बारे ।

शिक्षण सिकाइ अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ को परिच्छेद २ दफा ३ बमोजिम नियुक्त भएका माध्यमिक र आधारभूत तहमा अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान विषयका शिक्षक बाहेका अन्य शिक्षकहरु अनुदान रकम सुनिश्चित नभएकाले अन्य विषयका शिक्षकहरुको शिक्षण सेवा करार सम्झौता नगर्न हुन ।

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि