FAQs Complain Problems

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

लिखित परीक्षा स्थगित गरिएका कृषि, भेटेरीनरी र स्वास्थ्य सेवामा करार पदपूर्तीको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि