FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

कृषि सेवा करार लिखित नतिजा प्रकाशन

लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

पशु सेवा करार लिखित नतिजा प्रकाशन

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

भैंसी पालन कार्यक्रम 

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

साझेदारिमा कुखुरा प्रबर्द्धन कार्यक्रम 

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

५० % अनुदानमा भकारो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी १५ दिने सूचना

परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा ।

लिखित परीक्षा स्थगित गरिएका कृषि, भेटेरीनरी र स्वास्थ्य सेवामा करार पदपूर्तीको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा ।

सेवा करारमा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना ।

अनमी, अहेव, कार्यालय सहयोगी र स्वीपर  भर्ना सम्बन्धमा।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

५०% अनुदानमा मौरीको घार वितरण कार्यक्रम 

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

कुखुराको खोर सुधार कार्यक्रम 

Pages