FAQs Complain Problems

डिलासैनी गाउँपालिका बैतडीको गत आ.व. २०७८।०७९ को दायित्व हस्तान्तरण भएका र भुक्तानी लिन बाँकीका सक्कल कागजपत्रहरु पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि