FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आ.व. २०८०।०८१ का लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतको कर तथा शुल्क संकलनको ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाव पत्र आवह्वान गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

डिलासैनी गाउँपालिका बैतडीको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६ क बमोजिम मौजुदा सूची सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for Bids Procurement of Supply and Delivery of HDPE Pipe

Pages