FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

आ व २०८०।०८१ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको लागि सुझाव उपलब्ध गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

संचित कोषबाट बिनियोजन हुने अनुमानको खर्च शिर्षकगत र श्रोतगत बिबरण(रातो किताब)

दस्तावेज: 

डिलासैनी गाउँपालिकाको कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन २०७९।०८०

Pages