FAQs Complain Problems

समपूरक अनुदान प्रस्ताव गर्न के के कागजपत्रहरू चाहिन्छ ?

समपूरक अनुदानका लागि अावश्यक कागजपत्रहरू

१. प्यान दर्ता प्रमाणपत्र

२. फिजिविलिटि अध्ययन रिपाेट

३. समपूरक अनुदान माग गर्न गरिएकाे निर्णयकाे प्रतिलिपि

४. वातावरणीय अध्ययन रिपाेट

५. प्रगति प्रतिवेदन

 

जन प्रतिनिधि