FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपन्न नागरिक उपचार खर्च कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 12/05/2019 - 06:06 PDF icon Bipanna Nagarik Aushadi Upachar Nirdesioka, 2075-new.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको "घ" वर्गको निमार्ण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:18 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको विपद् कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:13 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि_ २०७५ (नमूना) latest.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:07 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना correction.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण नियमावली(पहिलो संशाेधन), २०७६ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:02 PDF icon आर्थिक सहायता पहिलो संशोधन नियमावली, २०७६.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता वितरण नियमावली, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 17:00 PDF icon आर्थिक सहायता वितरण नियमावली, २०७५ - for merge.pdf
डिलासैनी गाउँपालिका जलश्राेत नियमावली, २०७५ ७६/७७ 09/24/2019 - 16:55 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिका जलश्रोत नियमावली, २०७५.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाकाे विद्यालय अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/23/2018 - 18:55 PDF icon विद्यालय अनुदान कार्यविधि.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाका अध्यक्षकाे यातायात सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ ७५/७६ 11/30/2018 - 17:46 PDF icon गाउँपालिका अध्यक्षको यातायात सुविधा मापदण्ड, २०७५.pdf
डिलासैनी गाउँपालिकाकाे सहकारी एेन, २०७५ ७५/७६ 11/30/2018 - 17:43 PDF icon डिलासैनी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf

Pages